EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2009r.

Dnia 24 czerwca 2009r. o godz. 11 w siedzibie spółki POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście przy ulicy Fabrycznej 21 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.  Porządek obrad, projekty uchwał oraz uchwały ZWZ umieszczono w zakładce Spółka -> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.