EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki POL-MOT Warfama S.A.

Zarząd Spółki POL-MOT Warfama S.A. informuje, że dnia 19 grudnia 2008r. spółka dominująca POL-MOT Holding S.A. poprzez spółkę zależną Belvedere Marki sp. z o.o. osiągnęła 61,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowe informacje dotyczące zwiększenia udziałów POL-MOT Holding S.A. w akcjonariacie Emitenta umieszczono w raporcie bieżącym Spółki nr 42/2008.