EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
W dniu 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Pol-Mot Warfama S.A. odwołała:

- Pana Krzysztofa Mularuka z funkcji Członka Zarządu/Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz
- Pana Andrzeja Urbanowicza z funkcji Członka Zarządu Spółki (uchwała numer 254/2008)

Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała nowych Członków Zarządu tj.:

- Pana Adama Dobielińskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz
- Pana Jana Andrzeja Wielgusa powierzając mu funkcję Członka Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

Pan Adam Dobieliński (ur. 21 listopada 1947 roku) - ukończył w roku 1971 studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej w zakresie mechaniki - specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.
Przebieg pracy zawodowej:
w latach:

-1971-1979 - Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu - praca na stanowiskach: Konstruktora, Technologa, Kierownika Działu Technologicznego, Głównego Inżyniera Fabryki i Kierownika Fabryki;
-1979-1993 - Fabryka Samochodów Rolniczych ,,POLMO” w Poznaniu - praca na stanowiskach: Zastępcy Dyrektora Fabryki ds. produkcji, a od roku 1981 Dyrektora Fabryki;
- 1993-2001 - Volkswagen Poznań sp. z o.o.- praca na stanowisku Członka Zarządu;
- 2001-2007 - Totalizator Sportowy sp. z o.o.- praca na stanowisku Dyrektora Oddziału w Poznaniu;
- 2007-2008 - POL-MOT Holding S.A.- praca na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. nowych uruchomień.

Pan Jan Andrzej Wielgus (ur. 29 stycznia 1942 roku) - ma wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus posiada ukończone kursy w zakresie zarządzania do rad nadzorczych i spółek oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Przebieg pracy zawodowej:
w latach:

- 1961-1974 - Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
- 1974-1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji;
- 1980-1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
- 1990-2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie;
- 2002-2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie;
- 2007-2008 – Dyrektor Rozwoju Polmot-Warfama oddział w Lublinie;