EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zmiana w składzie Zarządu Emitenta                                                                      

W dniu 8 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła odwołać z dniem 31 stycznia 2016 r. Pana Wojciecha Zachorowskiego z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A. Przyczyną odwołania jest desygnowanie Pana Wojciecha Zachorowskiego na inne stanowisko w Grupie Kapitałowej POL-MOT Holding.

Rada Nadzorcza zadecydowała również, iż Zarząd URSUS S.A. bieżącej, wspólnej kadencji od dnia 1 lutego 2016 r. będzie działał w składzie czteroosobowym.