EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zmiana nazwy Emitenta z POL-MOT Warfama S.A. na URSUS S.A.

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 czerwca 2012  roku powziął informację iż Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 1 czerwca 2012 roku  zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki, w tym zmianę firmy spółki z dotychczasowej POL-MOT Warfama S.A. na nową URSUS S.A., dokonane uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2012 roku.

Zmiana nazwy Spółki stanowi kolejny krok w rozwoju najsilniejszej marki na rynku polskim w branży rolniczej wzbogacając ją o znaczny polski kapitał i znakomitą europejską jakość produktów. Emitent jest godnym kontynuatorem tradycji prawie 120-letniej marki i zapewni jej stały rozwój obecnie i w przyszłości.  

Trzy ubiegłoroczne umowy zakupu marki URSUS oraz dokonana zmiana nazwy potwierdzają, iż strategia zarządu Emitenta jest realizowana konsekwentnie i przynosi wymierne korzyści wszystkich akcjonariuszom Spółki. Do niedawna POL-MOT Warfama S.A. a obecnie URSUS S.A. w szybkim tempie zbliża się do osiągnięcia pozycji lidera w branży sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych w Polsce, a także stale zwiększa swój udział na rynkach zagranicznych.  Produkty Emitenta, dziś już URSUS S.A., odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc znakomitą tradycję, nowoczesność i wysoką jakość.