EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zawiązanie spółki zależnej z siedzibą na Bałkanach.

 

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2012r. w Sądzie Okręgowym w Bijeljinie (Bośnia i Hercegowina) została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny (drustvo s ogranicenom odgovornoscu) pod firmą Fabrika Traktora d.o.o.  Spółka ma dwóch wspólników URSUS S.A. i Bobar Group d.o.o., z których każdy posiada 50% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Siedzibą nowozawiązanej spółki jest miasto Bijeljina położone w Republice Serbskiej Bośni i Hercegowiny. Czas trwania spółki jest nieograniczony, a głównym przedmiotem działalności spółki Fabrika Traktora d.o.o. będzie produkcja/montaż na zasadzie SKD ciągników URSUS.

Ponadto w dniu 10 października 2012r. URSUS S.A. i nowozawiązana spółka Fabrika Traktora d.o.o.  zawarły umowę licencyjną na używanie znaku towarowego URSUS do oznaczenia firmy, na używanie znaku towarowego URSUS do oznaczania ciągników rolniczych i części zamiennych do ciągników rolniczych oraz na używanie dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej i posprzedażnej oraz know-how ciągników URSUS, na podstawie której m.in. Fabrika Traktora d.o.o. uzyskała upoważnienie do zmiany nazwy na URSUS d.o.o.

Również w dniu 10 października 2012r., w związku z zawartą umową licencyjną wspólnicy Fabrika Traktora d.o.o. podjęli uchwałę o zmianie nazwy spółki na URSUS d.o.o. po czym został złożony stosowny wniosek do Sądu Rejestrowego.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Bośni i Hercegowiny stanowi realizację przyjętej przez Zarząd URSUS S.A. strategii związanej z odbudową pozycji handlowej marki URSUS na rynku Bałkańskim, co w przyszłości powinno wpłynąć na zwiększenie przychodów Spółki.