EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Zarząd URSUS S.A.  informuje, że w dniu 31.08.2012r., Emitent otrzymał informację od pani Agnieszki Buchajskiej, że w wyniku dokonania transakcji sesyjnej zwykłej na GPW w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2012r., udział pani Agnieszki Buchajskiej łącznie z podmiotem powiązanym Renale Management Limited w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ursus S.A. przekroczył 5%.

Przed opisaną powyżej transakcją, pani Agnieszka Buchajska wraz z podmiotem powiązanym posiadali łącznie 1.107.854 akcji Ursus S.A. stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 1.107.854 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowiły 4,99% głosów na WZA Emitenta.

Po dokonanej transakcji w dniu 22 sierpnia 2012r. pani Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązanym Renale Management Limited posiadają 1.129.144 akcji Ursus S.A., stanowiących 5,1% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 1.129.144 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,1% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.