EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 

Zarząd POL-MOT Warfama S.A.  informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2011r., Emitent otrzymał informację od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, że w wyniku zbycia akcji Emitenta w transakcjach przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniu 22 czerwca 2011r., udział ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez IPOPEMA TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszyły się poniżej progu 5%.

Przed opisaną powyżej transakcją, ALIOR SFIO posiadał 1.123.340 akcji, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego Emitenta, dających 1.123.340 głosów, co stanowiło 5,06% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiło 5,06% udziału w ogólnej licznie głosów. Po dokonanej transakcji ALIOR SFIO posiada 953.757 akcji Emitenta, które stanowią 4,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniają 953.757 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 4,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.