EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Zarząd POL-MOT Warfama S.A.  informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2011r., Emitent otrzymał informację od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, że w wyniku zbycia akcji  Emitenta w transakcjach przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniu 6 września 2011r., łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się poniżej progu 5%.

Przed opisaną powyżej transakcją, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. posiadały łącznie 1.115.453 akcji Emitenta, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Emitenta, dających 1.115.453 głosów, co stanowiło 5,03% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po dokonanej transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. posiadają łącznie 1.088.243 akcji Emitenta, które stanowią 4,91% kapitału zakładowego Emitenta i dają 1.088.243 głosów, co stanowi 4,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.