EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Pol-Mot Warfama S.A. przez KNF
Oferta publiczna zaplanowana jest na drugą połowę września. Funkcję oferującego pełniMillennium Dom Maklerski S.A., doradcą prawnym jest Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni, a audytorem BDO Numerica. Pol-Mot Warfama S.A. to producent maszyn rolniczych, który rozpoczął swoją działalność w 1946 roku. Firma w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija dzięki dobrej koniunkturze w rolnictwie. Sukces firmy potwierdza też systematyczny wzrost sprzedaży. Spółka w 2006 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 76,9 mln zł (wzrost o 78% w stosunku do roku poprzedniego), w tym samym czasie zysk netto wzrósł o 157% i wyniósł 4,97 mln zł Publiczna Oferta Akcji Pol-Mot Warfama S.A. obejmie 9,1 mln akcji dwóch serii: 7,5 mln akcji serii K oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz 1,6 akcji serii J oferowanych do sprzedaży przez dotychczasowego akcjonariusza Pol-Mot Holding S.A. Pozyskane z Giełdy środki Pol-Mot Warfama S.A. planuje przeznaczyć na rozwój organiczny i akwizycje. Szczegóły oferty publicznej Spółka przedstawi po publikacji prospektu emisyjnego.