EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W skład Zarządu URSUS S.A. wchodzą:

Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu
Monika Kośko - Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
Abdullah Akkuș - Członek Zarządu
Jan Andrzej Wielgus - Członek Zarządu
Marek Włodarczyk - Członek Zarządu

 


Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu

Pan Karol Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i bankowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (1999-2004), specjalizacja: Inwestycje kapitałowe. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe The Executive Training Programme (stypendium Komisji Europejskiej) na następujących uczelniach: SDA Bocconi School of Management in Milan, The School of Oriental and African Studies - University of London, SCIENCES PO Paris, Waseda University Tokyo Japan.

Przebieg kariery zawodowej:

2013 - obecnie – Prezes Zarządu URSUS  S.A.;
2009 - obecnie – Członek Rady Nadzorczej Bioenergia Invest S.A. (dawniej sp. z o. o.);
2009 - 2014 – Prezes Zarządu Ursus Sp. z o.o.;
2009 - 2013 – Wiceprezes i Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy  URSUS  S.A. (dawniej POL-MOT Warfama S.A.);
2008 - 2009 – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w POL-MOT Warfama S.A.;
2007 - 2007 – Pracownik działu sprzedaży samochodów FIAT i Alfa Romeo w Fiat Group Automobiles Japan;
2005 - 2008 – Dyrektor wykonawczy - Członek Zarządu spółki Ital-Mot Sp. z o.o.;
2004 - obecnie – Specjalista ds. finansowych w POL-MOT Holding S.A.


Monika Kośko - Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

Pani Monika Kośko posiada wykształcenie wyższe, w 2003r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Informatyka i ekonometria. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauka ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2016r. Pani Monika Kośko ukończyła studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

2016 - obecnie – Wiceperezes Zarządu URSUS S.A.
2013 - 2016 – Z-ca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego ds. Controllingu URSUS S.A.
2013 - 2016 – Dyrektor Dywizji Produkcji Dobre Miasto URSUS S.A.
2010 - 2013 – Kierownik Działu Controllingu URSUS S.A. (dawniej POL_MOT Warfama S.A.)
2004 – adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.


Zoran Radosavljević – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 1991 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Uniwersytetu w Belgradzie, na kierunku Inżynieria Produkcji.

Przebieg pracy zawodowej:

/2017- obecnie/     Członek Zarządu URSUS S.A.

/2015- 2017/          URSUS S.A., Dyrektor Techniczny

/2013 –2015/          INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA A.D. (Belgrad), Prezes Zarządu

/1991 –2015/          INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA D.D. (Belgrad), Prezes Zarządu


Jan Andrzej Wielgus – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przebieg pracy zawodowej:

2009 - obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju URSUS S.A.;
2007 - 2008 – Dyrektor Rozwoju POL-MOT Warfama S.A.;
2002 - 2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie;
1990 - 2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie;
1980 - 1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
1974 - 1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji;
1961 - 1974 – Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.Marek Włodarczyk -  Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 1985 r. ukończył studia magisterskie  na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Pan Włodarczyk ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek.

Przebieg kariery zawodowej:

2015 – obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy ds. Rynku Krajowego URSUS S.A.;
2013 - 2015 – Z-ca Dyrektora Handlu Krajowego URSUS S.A.;
2010 - 2013 – Szef Działu Sprzedaży URSUS S.A. (dawniej POL-MOT Warfama S.A.);
2008 - 2010 – Regionalny Kierownik Sprzedaży POL-MOT WARFAMA S.A.;
2002 - 2008 – Szef Marketingu w firmie AGROTRADING Sp. z o.o. Grupa SIPMA S.A.;
2000 - 2002 – Szef Biura Handlu SIPMA S.A.;
1999 - 2000 – Handlowiec Wiodący SIPMA S.A.;
1990 - 1999 – Kierownik Pracowni Prób i Badań SIPMA S.A.