EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

W skład Zarządu URSUS S.A. wchodzą:


Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu
Monika Kośko - Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu
Abdullah Akkuș - Członek Zarządu
Jan Andrzej Wielgus - Członek Zarządu
Marek Włodarczyk - Członek Zarządu

 


Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu

Pan Karol Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i bankowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (1999-2004), specjalizacja: Inwestycje kapitałowe. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe The Executive Training Programme (stypendium Komisji Europejskiej) na następujących uczelniach: SDA Bocconi School of Management in Milan, The School of Oriental and African Studies - University of London, SCIENCES PO Paris, Waseda University Tokyo Japan.

Przebieg kariery zawodowej:

2013 - obecnie – Prezes Zarządu URSUS  S.A.;
2009 - obecnie – Członek Rady Nadzorczej Bioenergia Invest S.A. (dawniej sp. z o. o.);
2009 - 2014 – Prezes Zarządu Ursus Sp. z o.o.;
2009 - 2013 – Wiceprezes i Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy  URSUS  S.A. (dawniej POL-MOT Warfama S.A.);
2008 - 2009 – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w POL-MOT Warfama S.A.;
2007 - 2007 – Pracownik działu sprzedaży samochodów FIAT i Alfa Romeo w Fiat Group Automobiles Japan;
2005 - 2008 – Dyrektor wykonawczy - Członek Zarządu spółki Ital-Mot Sp. z o.o.;
2004 - obecnie – Specjalista ds. finansowych w POL-MOT Holding S.A.


Monika Kośko - Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

Pani Monika Kośko posiada wykształcenie wyższe, w 2003r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Informatyka i ekonometria. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauka ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2016r. Pani Monika Kośko ukończyła studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

2016 - obecnie – Wiceperezes Zarządu URSUS S.A.
2013 - 2016 – Z-ca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego ds. Controllingu URSUS S.A.
2013 - 2016 – Dyrektor Dywizji Produkcji Dobre Miasto URSUS S.A.
2010 - 2013 – Kierownik Działu Controllingu URSUS S.A. (dawniej POL_MOT Warfama S.A.)
2004 – adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.


Zoran Radosavljević – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 1991 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Uniwersytetu w Belgradzie, na kierunku Inżynieria Produkcji.

Przebieg pracy zawodowej:

/2017- obecnie/     Członek Zarządu URSUS S.A.

/2015- 2017/          URSUS S.A., Dyrektor Techniczny

/2013 –2015/          INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA A.D. (Belgrad), Prezes Zarządu

/1991 –2015/          INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA D.D. (Belgrad), Prezes Zarządu

 


Jan Andrzej Wielgus – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przebieg pracy zawodowej:

2009 - obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju URSUS S.A.;
2007 - 2008 – Dyrektor Rozwoju POL-MOT Warfama S.A.;
2002 - 2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie;
1990 - 2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie;
1980 - 1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
1974 - 1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji;
1961 - 1974 – Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.Marek Włodarczyk -  Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 1985 r. ukończył studia magisterskie  na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Pan Włodarczyk ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek.

Przebieg kariery zawodowej:

2015 – obecnie – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy ds. Rynku Krajowego URSUS S.A.;
2013 - 2015 – Z-ca Dyrektora Handlu Krajowego URSUS S.A.;
2010 - 2013 – Szef Działu Sprzedaży URSUS S.A. (dawniej POL-MOT Warfama S.A.);
2008 - 2010 – Regionalny Kierownik Sprzedaży POL-MOT WARFAMA S.A.;
2002 - 2008 – Szef Marketingu w firmie AGROTRADING Sp. z o.o. Grupa SIPMA S.A.;
2000 - 2002 – Szef Biura Handlu SIPMA S.A.;
1999 - 2000 – Handlowiec Wiodący SIPMA S.A.;

1990 - 1999 – Kierownik Pracowni Prób i Badań SIPMA S.A.


W skład Rady Nadzorczej URSUS S.A obecnie wchodzą:

Andrzej Zarajczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Goryszewski – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Janas – Członek Rady Nadzorczej
Michał Szwonder – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Nita – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Służałek – Członek Rady Nadzorczej


Andrzej Zarajczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, w latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych (posiada tytuł magistra ekonomii).

Przebieg kariery zawodowej: 

1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji; 
1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk; 
1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami; 
1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert; 
1986 – 1987 POL-MOT Spółka z o.o. – Kierownik Działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych; 
1988 – 1989 POL-MOT Spółka z o.o. – członek Zarządu, Dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych; 
1989 – 1997 POL-MOT Spółka z o.o. – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny; 
1989 – obecnie Polsko – Bałkańska Izba Handlowa – Prezes.
1996 - obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - Członek Rady Powierniczej;
2004 - obecnie Związek Pracodawców LEWIATAN – Prezes;


Henryk Goryszewski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, w 1963 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, (posiada tytuł magistra prawa), w 1980 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim .

Przebieg kariery zawodowej: 

1963 – 1964 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie – stażysta; 
1965 – 1967 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie – kierownik Działu Operatywnego Planowania Przewozów Towarowych, przemianowanego na dział Racjonalizacji Przewozów Towarowych; 
1968 – 1972 Ministerstwo Komunikacji – Biuro Taryf PKP – radca, starszy radca; 
1972 – 1977 Ministerstwo Komunikacji – Centralny Zarząd Handlowo-Przewozowy – naczelnik Wydziału Ekspedycyjnego; 
1978 – 1989 PKP Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu – kierownik Zakładu Prawa Przewozowego i Taryf przekształconego w Samodzielną Pracownię prawa Przewozowego; 
1990 – 1992 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – dyrektor Departamentu Prawnego; 
1978 – 1992 Uniwersytet Warszawski, wydział Prawa i Administracji – starszy wykładowca w Zakładzie Prawa obrotu Uspołecznionego poprzedniku obecnej Katedry Prawa Handlowego;
1996 – 1999 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Blachnickiego w Suwałkach – Rektor; 
1999 – obecnie Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku – adiunkt, Prodziekan w Filii w Wyszkowie; 
1991 – 1993 poseł do Sejmu I kadencji; 
1997 – 2001 poseł do Sejmu III kadencji; 
1992 – 1993 Wicepremier; 
1994 – 1995 Kancelaria Prezydenta RP – Szef Biura Bezpieczeństwa i Sekretarz Komitetu obrony Kraju; 
1994 – 2006 własna Kancelaria Prawna; 
2006 – obecnie Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów H. Goryszewski i Partnerzy Spółka Partnerska – partner.


Zbigniew Piotr Janas – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Technikum Kolejowe im. Rabanowskiego w Warszawie (1968-1973) – Technik Komunikacji.

Przebieg kariery zawodowej: 

1974 – 1978 Maszynista Kolejowy w Elektrowozowni Warszawa Ochota; 
1978 – 1981 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS – Elektromonter; 
1986 – 1989 Spółdzielnia Pracy UNICUM – członek i przedstawiciel handlowy; 
1988 – 1989 LORAN CKM spółka z o.o. – założyciel i udziałowiec; 
1989 – 2001 poseł na Sejm; 
2002 - obecnie Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo – ewidencjonowana działalność gospodarcza – właściciel.


Michał Szwonder – Członek Rady Nadzorczej


Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – uzyskał tytuł magistra inżyniera (1988-1994), a także Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych, kierunek: marketing międzynarodowy - uzyskał dyplom MBA (1995-1997) oraz kierunek: finanse - uzyskał dyplom MBA (1995-1997). Ponadto Pan Michał Szwonder zdał Państwowy Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (1997).

Przebieg kariery zawodowej: 
 

1994 – 1997 FSO S.A. – Departament Planowania i Kontroli, Biuro Technologa Zakładu Produkcji Silnika – specjalista, technolog;
1998 – 1999 Zasada S.A. – Biuro Strategii i Rozwoju, Dział Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Sterowania Importem – specjalista;
2000 – 2011 POLMOT HOLDING S.A. – Zespół Nadzoru Własnościowego – specjalista;
2011- obecnie – Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego w POL-MOT HODING S.A. (obecnie Emitent);
2004 – 2009. – członek rady nadzorczej ITAL-MOT sp. z o.o;
2007 – obecnie – członek Rady Nadzorczej;
2005 – obecnie – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej POL-MOT AUTO S.A. (dawniej POL-MOT AUTO S.A sp. z o.o);
2009 – obecnie – członek rady nadzorczej Times S.A.;
2011 – obecnie - członek rady nadzorczej POL-MOT RAIL sp. z o.o.


Zbigniew Nita – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, w latach 1967 – 1973 studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Warszawie, którą ukończył zdobywając tytuł magistra inżyniera mechanika. W roku 1985 uzyskał tytuł doktora z zakresu mechaniki.

Przebieg pracy zawodowej:

1973 – 1974 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – asystent stażysta
1974 – 1976  Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – asystent
1976 – 1983 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – st. asystent
1983 – 1991 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – adiunkt
1991 – nadal  Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Konstrukcji– adiunkt
1991 – 2008 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Konstrukcji –v-ce dyrektor ds. dydaktycznych
2008 – nadal Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii –v-ce dyrektor ds. dydaktycznych
04.1997 – 12.1997 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
09.2002 – 02.2007 Bumar Sp. z o.o. v-ce Prezes Zarządu


 

(ostatnia aktualizacja 16.02.2016)