EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Warfama planuje wypłacić ponad 3 mln zł dywidendy
Zarząd POL-MOT Warfama S.A. zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 3.105.200 zł z wypracowanego zysku netto w 2007 roku na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,14 zł na akcję.

W dniu 27 marca 2008 r. Zarząd i Rada Nadzorcza zgłosiły propozycję przeznaczenia 6.039.254,18 zł zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2007 na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 3.105.200,00 zł oraz pozostałą część na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2.934.054,18 zł.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które planowane jest na dzień 6 maja 2008 roku. Zaproponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 30 maja 2008, a dzień wypłaty dywidendy to 13 czerwca 2008

„Zarząd POL-MOT Warfama w porozumieniu z Radą Nadzorczą podjął taką decyzję kierując się zarówno interesami spółki, jak również akcjonariuszy. Uważamy, że ponad 50% z wypracowanego zysku należy się akcjonariuszom, którzy nam zaufali i zainwestowali w spółkę. Środki jakie POL-MOT Warfama pozyskała z emisji akcji pozwalają na finansowanie ustalonej strategii rozwoju” – powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A.

POL-MOT Warfama S.A. w 2007 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 84,86 mln zł (wzrost o 12% r/r), a zysk netto 6,04 mln zł (wzrost o 74% r/r).