EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Terminy publikacji raportów okresowych URSUS S.A. w roku obrotowym 2016:

  • I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2015 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2015 – 21 marca 2016 r.
  • II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2016 roku – 31 sierpnia 2016 r.
  • III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:
    • a) I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 r.,
    • b) III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 r.