EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku
I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:
a) IV kwartał 2007 roku – 28 luty 2008 roku,
b) I kwartał 2008 roku – 15 maj 2008 roku,
c) II kwartał 2008 roku – 14 sierpień 2008 roku,
d) III kwartał 2008 roku – 14 listopad 2008 roku.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2008 roku – 30 wrzesień 2008 roku.

III. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2007 – 14 marzec 2008 roku.
Raport roczny za 2007 rok zostanie przekazany niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2007 – 14 marzec 2008 roku.
Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok zostanie przekazany niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty przekazania raportu rocznego Spółki.