EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2008r.

 Dnia 6 maja 2008 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pol-Mot Warfama S.A. /ZWZA/. Szczegółowa informacje dotyczące ZWZA umieszczono w raportach bieżących o numerach: 19/2008, 20/2008, 21/2008, 22/2008.