EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Sprzedaż 100% udziałów Ursus sp. z o.o.

 

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2011r. emitent sprzedał Instytutowi Prawa Upadłościowego i Naprawczego sp. z o. o. w Lublinie (KRS 0000295854) wszystkie posiadane, tj. 48.023, udziały w spółce Ursus sp. z o.o. za łączną cenę 1 (jeden) złoty. Wartość nominalna każdego ze sprzedanych udziałów wynosi 1.000 zł a łączna wartość nominalna ww. udziałów wynosi 48.023.000 zł. Udziały będące przedmiotem transakcji stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Ursus sp. z o.o. oraz uprawniają do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Ursus sp. z o.o.