EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Rejestracja spółki zależnej pod firmą Ursus sp. z o.o.

 

Zarząd POL – MOT Warfama S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS spółki zależnej pod firmą Ursus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS 0000395392. W zarejestrowanej spółce zależnej Emitent posiada 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych.

Utworzenie spółki zależnej Ursus sp. z o.o. jest elementem realizacji strategii Emitenta w zakresie odbudowy i rewitalizacji marki URSUS na rynku polskim i międzynarodowym oraz stanowi kolejny krok w procesie rozwoju Grupy Kapitałowej POL – MOT Warfama.

 

Nowo zarejestrowana spółka nie jest następcą prawnym spółki Ursus sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000085448), która działa obecnie pod firmą LZM2 sp. z o.o. w Warszawie i nie jest z nią w żaden sposób powiązana.