EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2016-12-30

Raport bieżący 47/2016

Otrzymanie zaliczki z umowy zawartej z tanzańską spółką NDC

» Czytaj więcej


2016-12-29

Raport bieżący 46/2016

Sprzedaż 100% akcji spółki zależnej Bioenergia Invest S.A.

» Czytaj więcej


2016-12-13

Raport bieżący 45/2016

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. 

» Czytaj więcej


2016-12-13

Raport bieżący 44/2016 K

Korekta Raportu bieżącego 44/2016 z dnia 12.12.2016r. - Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2013r.

» Czytaj więcej


2016-12-12

Raport bieżący 44/2016

Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2013r

» Czytaj więcej


2016-11-25

Raport bieżący 43/2016

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

» Czytaj więcej


2016-11-16

Raport bieżący 42/2016

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. 

» Czytaj więcej


2016-11-16

Raport bieżący 41/2016

Zawarcie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z MZA sp. z o.o. w Warszawie

» Czytaj więcej


2016-11-15

Raport bieżący 40/2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2016-11-04

Raport bieżący 39/2016

Akceptacja przez polskie Ministerstwo Finansów cesji tanzańskiego kontraktu

» Czytaj więcej


« [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »