EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2008-08-11

Raport bieżący 31/2008

Rejestracja zmian statutu

» Czytaj więcej


2008-08-01

Raport bieżący 30/2008

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

» Czytaj więcej


2008-07-18

Raport bieżący 29/2008

Zawiadomienie o wycofaniu się z negocjacji

» Czytaj więcej


2008-07-03

Raport bieżący 28/2008

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z prokurentem

» Czytaj więcej


2008-07-03

Raport bieżący 27/2008

 Udzielenie prokury

» Czytaj więcej


2008-07-01

Raport bieżący 26/2008

Odwołanie Członków Zarządu z pełnionych funkcji oraz powołanie nowych Członków Zarządu Spółki

» Czytaj więcej


2008-05-29

Raport bieżący 25/2008

 Zaproszenie i przystąpienie do negocjacji

» Czytaj więcej


2008-05-16

Raport bieżący 24/2008

Powołanie Prezesa Zarządu

» Czytaj więcej


2008-05-07

Raport bieżący 23/2008

Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji

» Czytaj więcej


2008-05-07

Raport bieżący 22/2008

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

» Czytaj więcej


« [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] »