EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2016-09-20

Raport bieżący 32/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum URSUS BUS-1

» Czytaj więcej


2016-09-09

Raport bieżący 31/2016

Otrzymanie kolejnej płatności z Ethiopian Sugar Corporation

» Czytaj więcej


2016-08-24

Raport bieżący 30/2016

Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016r. URSUS S.A. 

» Czytaj więcej


2016-08-09

Raport bieżący 29/2016

Zawarcie umowy cesji kontraktu z tanzańską spółką SUMA JKT

» Czytaj więcej


2016-08-04

Raport bieżący 28/2016

Zamknięcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2016-07-26

Raport bieżący 27/2016

Zawarcie znaczącej umowy przez Bioenergia Invest S.A. – spółkę zależną od Emitenta

» Czytaj więcej


2016-07-11

Raport bieżący 26/2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.

» Czytaj więcej


2016-06-30

Raport bieżący 25/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

» Czytaj więcej


2016-06-30

Raport bieżący 24/2016

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

» Czytaj więcej


2016-06-28

Raport bieżący 23/2016

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. 

» Czytaj więcej


« [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »