EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2009-06-09

Raport bieżący 20/2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008

» Czytaj więcej


2009-06-04

Raport bieżący 19/2009

Zawiadomienie o ogłoszeniu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną

» Czytaj więcej


2009-06-01

Raport bieżący 18/2009

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2009-06-01

Raport bieżący 17/2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

» Czytaj więcej


2009-05-25

Raport bieżący 16/2009

Złożenie oferty zawarcia znaczącej umowy

» Czytaj więcej


2009-05-20

Raport bieżący 15/2009

Zawarcie znaczącej umowy z turecką spółką Hattat Tarim Mak. San. ve Tic. A.S.

» Czytaj więcej


2009-04-15

Raport bieżący 14/2009

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki powiązanej

» Czytaj więcej


2009-04-10

Raport bieżący 13/2009

Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem Kredyt Bank S.A.

» Czytaj więcej


2009-04-01

Raport bieżący 12/2009

Korekta do Raportu rocznego RS 2008

» Czytaj więcej


2009-03-31

Raport bieżący 11/2009

Złożenie oferty zawarcia znaczącej umowy

» Czytaj więcej


« [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44] »