EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2010-06-29

Raport bieżący 16/2010

Uchwały podjęte przez ZWZ POL – MOT Warfama S.A. w dniu 28 czerwca 2010 r.

» Czytaj więcej


2010-06-25

Raport bieżący 15/2010

Zmiana umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.

» Czytaj więcej


2010-06-01

Raport bieżący 6/2010 systemu EBI (Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW)

Ocena Sprawozdania finansowego POL - MOT Warfama S.A. za rok 2009 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 dokonana przez Radę Nadzorczą Emitenta wraz z Raportem Komitetu Audytu z badania Sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2009r.

» Czytaj więcej


2010-06-01

Raport bieżący 5/2010 systemu EBI (Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej POL-MOT Warfama S.A. za 2009 rok

» Czytaj więcej


2010-05-31

Raport bieżący 13/2010

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

» Czytaj więcej


2010-05-31

Raport bieżący 14/2010

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

» Czytaj więcej


2010-05-13

2010-05-13 Raport bieżący 12/2010

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2010-04-21

Raport bieżący 10/2010

Nabycie udziałów w spółce powiązanej Bioenergia Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście

» Czytaj więcej


2010-04-21

Rapor bieżący 11/2010

Rejestracja zmian Statutu

» Czytaj więcej


2010-04-21

Raport bieżący 4/2010 systemu EBI (Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW)

Zmiany w tekście jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia

» Czytaj więcej


« [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] »