EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2011-06-28

Raport bieżący 19/2011

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2011-06-20

Raport bieżący 18/2011

Zamknięcie transakcji sprzedaży składników URSUS

» Czytaj więcej


2011-06-18

Raport bieżący 17/2011

Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji – spełnienie się drugiego warunku zawieszającego nabycie składników URSUS

» Czytaj więcej


2011-06-15

Raport bieżący 16/2011

Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

» Czytaj więcej


2011-06-03

Raport bieżący 15/2011

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

» Czytaj więcej


2011-06-03

Raport bieżący 14/2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

» Czytaj więcej


2011-06-02

Raport bieżący 13/2011

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej POL – MOT Warfama S.A.

» Czytaj więcej


2011-06-02

Raport bieżący 12/2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

» Czytaj więcej


2011-05-10

Raport bieżący 11/2011

Zgoda Zgromadzenia Wspólników Bumar na sprzedaż składników URSUS – spełnienie się pierwszego warunku zawieszającego

» Czytaj więcej


2011-05-09

Raport bieżący 10/2011

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - Bioenergię Invest S.A.

» Czytaj więcej


« [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] »