EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2011-08-26

Raport bieżący 29/2011

Zawarcie znaczącej umowy przez Bioenergia Invest S.A. – spółkę zależną od Emitenta

» Czytaj więcej


2011-07-14

Raport bieżący 28/2011

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Kredyt Bank S.A.

» Czytaj więcej


2011-07-13

Raport bieżący 27/2011

Sprzedaż 100% udziałów Ursus sp. z o.o.

» Czytaj więcej


2011-07-02

Raport bieżący 26/2011

Zawarcie umowy faktoringu z ABN AMRO Commercial Finance sp. z o.o.

» Czytaj więcej


2011-07-01

Raport bieżący 25/2011

Powołanie nowego Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

» Czytaj więcej


2011-07-01

Raport bieżący 24/2011

Rezygnacja Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

» Czytaj więcej


2011-07-01

Raport bieżący 23/2011

Powołanie członka Rady Nadzorczej POL – MOT Warfama S.A.

» Czytaj więcej


2011-06-30

Raport bieżący 22/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ POL – MOT Warfama S.A. w dniu 30 czerwca 2011r.

» Czytaj więcej


2011-06-30

Raport bieżący 21/2011

Uchwały podjęte przez ZWZ POL – MOT Warfama S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

» Czytaj więcej


2011-06-29

Raport bieżący 20/2011

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej – URSUS sp. z o.o.

» Czytaj więcej


« [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] »