EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2017-07-20

Raport bieżący 29/2017

Uzupełnienie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2017-07-19

Raport bieżący 28/2017

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ARP S.A.

» Czytaj więcej


2017-07-11

Raport bieżący 27/2017

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. 

» Czytaj więcej


2017-07-04

Raport bieżący EBI nr 1/2017

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

» Czytaj więcej


2017-06-30

Raport bieżący 26/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

» Czytaj więcej


2017-06-30

Raport bieżący 25/2017

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

» Czytaj więcej


2017-06-02

Raport bieżący 24/2017

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

» Czytaj więcej


2017-06-02

Raport bieżący 23/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

» Czytaj więcej


2017-05-30

Raport bieżący 22/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta

» Czytaj więcej


2017-05-30

Raport bieżący 21/2017

Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


« [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »