EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2012-01-05

Raport bieżący 2/2012

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do wiadomości w 2011 r.

» Czytaj więcej


2012-01-03

Raport bieżący 1/2012

Spełnienie się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta - Bioenergia Invest S.A.

» Czytaj więcej


2011-12-05

Raport bieżący 37/2011

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.  

» Czytaj więcej


2011-12-01

Raport bieżący 36/2011

Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Kredyt Bank S.A.

» Czytaj więcej


2011-12-01

Raport bieżący 35/2011

Zmiana formy umowy z BRE Bank S.A.

» Czytaj więcej


2011-11-24

Raport bieżący 34/2011

Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

» Czytaj więcej


2011-11-22

Raport bieżący 33/2011

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Bioenergia Invest S.A.

» Czytaj więcej


2011-11-09

Raport bieżący 32/2011

Zawarcie umowy licencyjnej na znaki towarowe URSUS

» Czytaj więcej


2011-09-14

Raport bieżący 31/2011

Rejestracja spółki zależnej pod firmą Ursus sp. z o.o.

» Czytaj więcej


2011-09-09

Raport bieżący 30/2011

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


« [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »