EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2012-04-19

Raport bieżący 6/2012

Odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta

» Czytaj więcej


2012-03-20

Raport bieżący 2/2012 systemu EBI (Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW)

Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2011r.

» Czytaj więcej


2012-02-03

Raport bieżący 1/2012 systemu EBI (Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW)

Informacje o niestosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego

» Czytaj więcej


2012-01-28

Raport bieżący 5/2012

Udzielenie promesy pożyczki spółce OBR MOTO Lublin sp. z o.o.

» Czytaj więcej


2012-01-25

Raport bieżący 4/2012

Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem PKO BP S.A.

» Czytaj więcej


2012-01-20

Raport bieżący 3/2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

» Czytaj więcej


2012-01-05

Raport bieżący 2/2012

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do wiadomości w 2011 r.

» Czytaj więcej


2012-01-03

Raport bieżący 1/2012

Spełnienie się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta - Bioenergia Invest S.A.

» Czytaj więcej


2011-12-05

Raport bieżący 37/2011

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.  

» Czytaj więcej


2011-12-01

Raport bieżący 36/2011

Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Kredyt Bank S.A.

» Czytaj więcej


« [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] »