EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2012-12-07

Raport bieżący 34/2012

Informacja na temat przydziału Akcji Serii N

» Czytaj więcej


2012-11-30

Raport bieżący 33/2012

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.

» Czytaj więcej


2012-11-26

Raport bieżący 32/2012

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

» Czytaj więcej


2012-11-23

Raport bieżący 31/2012

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

» Czytaj więcej


2012-11-23

Raport bieżący 30/2012

Sprzedaż i nabycie akcji Emitenta przez podmiot dominujący

» Czytaj więcej


2012-11-08

Raport bieżący 29/2012

Zmiana nazwy spółki zależnej z siedzibą na Bałkanach na URSUS d.o.o.

» Czytaj więcej


2012-11-08

Raport bieżący 28/2012

Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych w Ofercie oraz stosunku Prawa Poboru

» Czytaj więcej


2012-10-30

Raport bieżący 27/2012

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A.

» Czytaj więcej


2012-10-10

Raport bieżący 26/2012

Zawiązanie spółki zależnej z siedzibą na Bałkanach

» Czytaj więcej


2012-09-18

Raport bieżący 25/2012

Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

» Czytaj więcej


« [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] »