EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2013-12-12

Raport bieżący 34/2013

Otrzymanie środków z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

» Czytaj więcej


2013-12-11

Raport bieżący 33/2013

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2013-12-05

Raport bieżący 32/2013

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2013 w sprawie transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

» Czytaj więcej


2013-11-22

Raport bieżący 31/2013

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bankiem S.A.

» Czytaj więcej


2013-11-21

Raport bieżący 30/2013

Zmiana zasad współpracy spółki Bioenergia Invest S.A. ze spółką GDF SUEZ Bioenergia sp. z o.o.

» Czytaj więcej


2013-11-20

Raport bieżący 29/2013

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.

» Czytaj więcej


2013-11-05

Raport bieżący 28/2013

Zmiany w Zarządzie Emitenta

» Czytaj więcej


2013-10-22

Raport bieżący 27/2013

Zawarcie umowy pożyczki

» Czytaj więcej


2013-10-01

Raport bieżący 26/2013

Zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP

» Czytaj więcej


2013-09-30

Raport bieżący 25/2013

Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

» Czytaj więcej


« [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] »