EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 4/2017


Raport bieżący  4 /2017   (30-01-2017)

Temat:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki URSUS S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku przekazywane będą do publicznej wiadomości w następujących terminach:

I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2016 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2016 – 21 marca 2017 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.

III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

a) I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.,

b) III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.

Jednocześnie Zarząd URSUS S.A. oświadcza, że zgodnie z § 102 pkt 1 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz, zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej URSUS zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.