EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 39/2017


Raport bieżący 39/2017   (10.10.2017)

Temat:

Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum URSUS BUS

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1. MAR

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Konsorcjum URSUS BUS, w skład którego wchodzi Emitent oraz URSUS BUS S.A., w przetargu nieograniczonym na dostawę pn.: „Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich”, znak sprawy 7/UE/JRP/2017, zorganizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

Wartość oferty brutto wynosi 96.482.700,60 zł.

Dostawy będą realizowane w roku 2018.

W przetargu złożono dwie oferty, strony uprawnione są do wniesienia środków ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w opinii Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego grupy kapitałowej, a także ocenę jego aktualnej sytuacji.