EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 38/2017


Raport bieżący nr 38 /2017 06.09.2017

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, ze zm.), Zarząd URSUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ URSUS S.A., które odbyło się w dniu 6 września 2017 r.:

 

1. Akcjonariusz: POL-MOT HOLDING S.A.

Liczba akcji w kapitale akcyjnym: 19.000.000;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 32,10%;

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 19.000.000;

Procentowy udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 64,06%.

 

2. Akcjonariusz: REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

Liczba akcji w kapitale akcyjnym: 5.629.000;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,51%;

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 5.629.000;

Procentowy udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 18,98%.

 

3. Akcjonariusz: POL-MOT AUTO S.A.

Liczba akcji w kapitale akcyjnym: 3.000.000;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07%;

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 3.000.000;

Procentowy udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 10,11%.

 

4. Akcjonariusz: INVEST-MOT sp. z o.o.

Liczba akcji w kapitale akcyjnym: 2.000.000;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,38%;

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 2.000.000;

Procentowy udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na NWZ URSUS S.A. w dniu 6 września 2017 r.: 6,74%.