EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 35/2017


Raport bieżący 35/2017 (28.08.2017)

Temat:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przekazywania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku, niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2017, publikacja wyżej wymienionych raportów zaplanowana była na dzień 31 sierpnia 2017 r. Przyczyną przesunięcia publikacji raportów okresowych jest rozpoczęcie współpracy z nowym audytorem, co wiąże się z koniecznością wdrożenia biegłego rewidenta w specyfikę działalności Spółki oraz przedstawienia audytorowi obszerniejszej ilości danych i informacji niż w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Nowym terminem przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku jest 7 września 2017 r.