EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 34/2017


Raport bieżący 34/2017

Temat:

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 oraz § 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Spółki URSUS S.A. w Lublinie przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 września 2017 r. Projekty uchwał zawarte są w załączonym dokumencie.