EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 27/2017


Raport bieżący 27/2017 (11.07.2017)

Temat:

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 lipca 2017 r. otrzymał obustronnie podpisane aneksy do umów zawartych przez URSUS S.A. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie:

- Aneks do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23.05.2013 r., z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym kwota kredytu została zwiększona z dotychczasowej kwoty 12.000.000 zł do 17.000.000 zł,

- Aneks do Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z dnia 08.01.2013 r., z późniejszymi zmianami, na podstawie którego limit linii został zwiększony z dotychczasowej kwoty 12.000.000 zł do 17.000.000 zł.

Termin obowiązywania ww. umów pozostaje niezmieniony, tj. 15 grudnia 2017 r.

Pozostałe postanowienia powyższych umów, w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie.

Środki finansowe pochodzące z podwyższenia kwoty kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.