EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 24/2017


Raport bieżący 24/2017 (02.06.2017)

Temat:

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 oraz  § 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Spółki URSUS S.A. w Lublinie przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. Projekty uchwał zawarte są w załączonym dokumencie.

Załącznik do pobrania