EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 2/2017


Raport bieżący 2/2017 (13.01.2017)

Temat:

Rezygnacja prokurenta Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 r. Pani Joanna Lisowska – Janowska (Dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania URSUS S.A.) złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta (prokura łączna) w URSUS S.A. Podstawą złożenia rezygnacji z funkcji prokurenta jest desygnowanie Pani Joanny Lisowskiej–Janowskiej na inne stanowisko w Grupie Kapitałowej URSUS. Dotychczasowe stanowisko w Spółce Pani Joanny Lisowskiej–Janowskiej, tj. Dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania, zostaje zachowane.