EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 18/2017


Raport bieżący nr 18/2017   (16.05.2017)

 

Tytuł:

Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 16/2017 pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (uchwały NWZ z 2015) oraz subskrypcja akcji Spółki”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Zarząd URSUS S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 16/2017 z dnia 16 maja 2017r. informuje, iż podmiotami, które objęły opisane w ww. raporcie akcje serii R są spółki POL-MOT Auto S.A. (KRS 396018) oraz Invest-Mot sp. z o.o. (KRS 15858), tj. podmioty z grupy POL-MOT Holding S.A. będącego głównym akcjonariuszem URSUS S.A. Zarząd zdecydował o zaoferowaniu akcji serii R ww. spółkom m.in. mając na uwadze fakt, iż są one zainteresowane długoterminową obecnością w akcjonariacie Ursus S.A. i dają stabilizację właścicielską gwarantującą dynamiczny rozwój Spółki i realizację przyjętej strategii.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w raporcie bieżącym nr 16/2017 grupa POL-MOT Holding S.A. będzie dysponowała 50,0659 % głosów na Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A., o czym Emitent szczegółowo poinformuje po dokonaniu ww. rejestracji.