EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 15/2017


Temat:

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 maja 2017 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., o której Emitent informował w raportach bieżących nr 53/2015, 40/2016 i 1/2017.

Na podstawie zawartego aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku, nie uległy zmianie.

Aktualna kwota powyższego kredytu do spłaty wynosi 28.092.800 PLN. Środki pochodzące z kredytu są przeznaczone na realizację kontraktu z tanzańską spółką National Development Corporation.