EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 14/2017


Raport bieżący nr 14/2017 (30.03.2017)

Temat:

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. Rada Nadzorcza URSUS S.A. uchwałą nr 216/2017 postanowiła odwołać z dniem 31 marca 2017 r. Pana Abdullaha Akkusa z funkcji Członka Zarządu URSUS S.A., którą to funkcję pełnił od dnia 1 marca 2014 r. Powodem odwołania Pana Abdullaha Akkusa z ww. funkcji jest powierzenie mu innego stanowiska w grupie kapitałowej, do której należy Emitent.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie uchwały nr 217/2017 Rada Nadzorcza URSUS S.A. postanowiła powołać z dniem 31 marca 2017 r. Pana Zorana Radosavljevica do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu URSUS S.A. bieżącej, wspólnej kadencji.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 31 marca 2017 r. jest następujący:

Prezes Zarządu – Pan Karol Zarajczyk,

Wiceprezes Zarządu – Pani Monika Kośko,

Członek Zarządu – Pan Jan Wielgus,

Członek Zarządu – Pan Marek Włodarczyk,

Członek Zarządu – Pan Zoran Radosavljević.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu  – Pana Zorana Radosavljevica.

Pan Zoran Radosavljević posiada wykształcenie wyższe, w 1991 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Uniwersytetu w Belgradzie, na kierunku Inżynieria Produkcji. Przebieg pracy zawodowej Pana Zorana Radosavljevica:

/2015- obecnie/   URSUS S.A. (Lublin), Dyrektor Techniczny

/2013 –2015/          INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA A.D. (Belgrad), Prezes Zarządu

/1991 –2015/          INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA D.D. (Belgrad), Prezes Zarządu

Pan Zoran Radosavljević nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto nowo powołany Członek Zarządu nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.