EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 10/2017


Raport bieżący nr 10/2017    (2017-03-20)

Temat:

Rozliczenie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.    

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. dokonał rozliczenia następujących transakcji sprzedaży waluty typu forward:

- w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 września 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9745 PLN,

- w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 14 listopada 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 42/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 18 kwietnia 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 4,0545 PLN,

w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 października 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9807 PLN.

W wyniku zamknięcia powyższych transakcji na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 288.500 PLN.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.