EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012r.

 

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał Grupy Kapitałowej Ursus nastąpi w dniu 14 listopada 2012r.