EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Publikacja prospektu emisyjnego POL-MOT Warfama S.A.

29 listopada został opublikowany prospekt emisyjny POL-MOT Warfama S.A., zatwierdzony 13 sierpnia br. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publiczna oferta akcji zaplanowana jest na okres od 6 do 10 grudnia (Transza Detaliczna) oraz od 12 do 14 grudnia (Transza Dużych Inwestorów). Jeszcze w grudniu br. planowane jest pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

POL-MOT Warfama S.A. planuje pozyskanie kapitału na realizację strategii rozwoju. Strategia ta zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę jakości produkcji dzięki zakupowi nowoczesnego parku maszyn i urządzeń, znaczące poszerzenie asortymentu sprzedawanych maszyn oraz dokonanie akwizycji wśród podmiotów z branży.
W ramach publicznej oferty akcji do objęcia jest łącznie 7.500.000 nowych akcji serii K oferowanych przez Spółkę oraz 1.600.000 akcji serii J sprzedawanych przez POL-MOT Holding S.A. Publiczna oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach Transzy Detalicznej oferowanych jest 2.000.000 akcji serii K, a w ramach Transzy Dużych Inwestorów – 5.500.000 akcji serii K oraz 1.600.000 Akcji Sprzedawanych. Przedział cenowy zostanie opublikowany najpóźniej wraz z rozpoczęciem procesu book-buildingu w dniu 6 grudnia br. Funkcję oferującego pełni Millennium Dom Maklerski SA.

„Dzięki środkom z emisji znacząco rozwiniemy potencjał naszej spółki. Chcemy stać się liderem na rynku maszyn i urządzeń rolniczych i w pełni wykorzystać doskonałe perspektywy polskiego sektora rolnego” – powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A.


Informacje o rynku
Polski rynek rolny oceniany jest bardzo perspektywicznie, a głównym motorem jego rozwoju są środki unijne i towarzyszące im środki z budżetu państwa. W ramach Specjalnego Programu Operacyjnego w latach 2004 – 2006 na wsparcie sektora rolniczego przeznaczono 5,5 mld euro. Obecnie uruchomiony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje skierowanie do tego sektora do roku 2013 łącznie 17,2 mld euro, z czego z Europejskiego Funduszu Rolnego pochodzić będzie 13,2 mld euro. Pozostała kwota wyasygnowana zostanie ze środków publicznych. Duża część tego strumienia pieniędzy posłuży modernizacji produkcji rolniczej, czyli zakupowi nowego sprzętu. W ramach programu PROW na lata 2007-2013 na modernizację tę zostanie przeznaczone prawie 4,5 mld euro, czyli około 16,5 mld zł (kwota ta nie obejmuje wkładu własnego rolników). Maksymalna kwota dofinansowania na okres siedmiu lat to 300 tys. złotych na 1 rolnika.
Ciekawym jest porównanie z poprzednim programem operacyjnym na lata 2004 – 2006. W poprzednich latach na zakup ciągników i maszyn przeznaczono aż 80% wydatków. Liczba ta daje ważny sygnał, jak wyglądać będzie popyt na kluczowe nasze produkty.
POL-MOT Warfama S.A. zamierza wykorzystać rysujące się perspektywy, bazując na swoich przewagach rynkowych. Do najważniejszych atutów Spółki zalicza się ponad 60-letnie doświadczenie w branży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, duży potencjał produkcyjny oraz zwiększający się sukcesywnie portfel produktów i zdolność elastycznego dopasowania się do potrzeb rynkowych.


Informacje o planowanym wykorzystaniu wpływów pieniężnych z publicznej oferty akcji:
Środki pozyskane w wyniku emisji akcji, POL-MOT Warfama S.A. zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju firmy, w skład której wchodzi:
a. zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz środków transportu (ok. 15,6 mln PLN)
b. remonty i modernizacje obiektów budowlanych (2,4 mln PLN)
c. informatyzacja Grupy (0,3 mln PLN)
d. badania i rozwój (1 mln PLN)
e. przejęcie firm konkurencyjnych, jak również firm produkujących dobra komplementarne
f. restrukturyzacja zadłużenia


Publiczna oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
Początek book-buildingu oraz przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej: 6 grudnia 2007 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej 10 grudnia 2007 r.
Koniec book-buildingu 10 grudnia 2007 r. godz. 15.00
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych: 11 grudnia 2007 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 12 grudnia 2007 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 14 grudnia 2007 r.
Przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW oraz przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów 18 grudnia 2007 r.
Zamknięcie Publicznej Oferty 19 grudnia 2007 r.
 

 

Do pobrania: informacja_prasowa_warfama_publikacja_prospektu_29.11.2007.pdf