EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Przesunięcie planowanego terminu publikacji Prospektu Emisyjnego POL-MOT Warfama S.A.

Zarząd POL-MOT Warfama S.A., mając na uwadze bieżącą ocenę sytuacji na rynku kapitałowym dokonaną przez oferującego – Millennium Dom Maklerski S.A., podjął decyzję o przesunięciu planowanego na 22 listopada terminu publikacji Prospektu Emisyjnego.

Obserwowane od pewnego czasu pogorszenie nastrojów na polskim rynku kapitałowym w istotny sposób zmniejszyło zainteresowanie polskich inwestorów ofertami publicznymi. Tym samym możliwość uplasowania akcji tak dobrych firm jak POL-MOT Warfama S.A. na satysfakcjonujących dla nich warunkach jest obecnie ograniczona.

„Mamy nadzieję, że obecna sytuacja na rynku pierwotnym wkrótce ulegnie poprawie. Dlatego zdecydowaliśmy się przesunąć termin publikacji Prospektu Emisyjnego. Chcemy bowiem, aby inwestorzy mogli kupować akcje naszej spółki na podstawie obiektywnych czynników, w szczególności biorąc pod uwagę perspektywy rynku maszyn i urządzeń dla rolnictwa czy też dobrą kondycję finansową Spółki, a nie bieżących subiektywnych odczuć wynikających z kondycji rynku” – powiedział Grzegorz Bartosik, Prezes Zarządu POL-MOT Warfama S.A.

Nowy termin publikacji Prospektu zostanie przedstawiony przez Zarząd POL-MOT Warfama S.A w najbliższym czasie, po dalszej analizie sytuacji na rynku i konsultacji z biurem maklerskim.
POL-MOT Warfama S.A. jest jednym z wiodących na polskim rynku producentów
i dystrybutorów maszyn i urządzeń dla sektora rolniczego. Spółka działa na bardzo perspektywicznym rynku, którego dynamiczny rozwój ma swoje źródło w rosnącym wsparciu ze środków unijnych i budżetu państwa. Tylko w latach 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do polskiego sektora rolnego skierowane zostanie łącznie 17,2 mld euro, z czego z Europejskiego Funduszu Rolnego pochodzić będzie 13,2 mld euro. Znaczna część tych środków przeznaczona zostanie na modernizację gospodarstw rolnych, w szczególności zakup nowego sprzętu.