EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ 

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po pielęgnacji zieleni. Biomasą są również resztki z produkcji rolnej, np. słomy z której my wykonujemy brykiety na potrzeby elektrowni, które następnie w procesie współspalania biomasy z węglem stanowią dobre źródło energii elektrycznej. Produkcją biomasy zajmuje się spółka zależna URSUS S.A. - Bioenergia Invest S.A.. Udział odnawialnych źródeł energii w ogóle energii wyprodukowanej w Polsce w roku 2010 osiągnął poziom 10,4 proc. i w perspektywie do roku 2020 ma cały czas rosnąć. Dzieje się tak dlatego, że Unia Europejska wyznaczyła dla Polski cel udziału odnawialnych źródeł energii w ogóle produkowanej energii na 15 proc. w roku 2020. Ponadto rozwój produkcji OZE w technologii współspalania jest łatwiejszy technicznie i korzystniejszy ekonomicznie (niż np. w farmach wiatrowych) oraz wymaga znacznie niższych nakładów inwestycyjnych.Linia do brykietowania słomy

LTBS
Linia technologiczna do brykietowania słomy
Sprawdź naszą ofertę!
Jesteś naszym klientem?
Ursus Nowa Era
Strefa biznesu