EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Powołanie nowego Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

Rada Nadzorcza POL-MOT Warfama S.A. podjęła uchwałę (nr 323/2010) o powołaniu z dniem 1 lutego 2010r. w skład Zarządu Spółki Pana Tomasza Horbal, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

 

Pan Tomasz Horbal ukończył studia magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął pracą naukową w Instytucie Sadownictwa Kwiaciarstwa w Skierniewicach odbywając w tym czasie staż w Auvil Fruit Co. W USA, był polskim przedstawicielem w Międzynarodowym Towarzystwie „Agromasz” z siedzibą w Budapeszcie. Od roku 1993 pracował jako Dyrektor Handlowy m.in. w spółkach ZPC Ursus S.A., Bumar Sp. z o.o.(BHU) (2005), Pol-Mot Warfama S.A. (2005-2007). Pan Tomasz Horbal od 2007 do 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Farmtech Trading Sp. z o.o.