EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Powołanie nowego Członka Zarządu POL–MOT Warfama S.A.

 

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 385/2011 o powołaniu z dniem 1 lipca 2011r. w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha Zachorowskiego i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.

Pan Wojciech Zachorowski ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w  specjalności samochody i ciągniki, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W roku 1988 rozpoczął pracę w PHZ POL-MOT na stanowisku specjalisty ds. techniczno-cenowych, którą kontynuował w latach 1989-1990 jako handlowiec w Dziale Importu Samochodów Ciężarowych, następnie był przedstawicielem PHZ POL-MOT w Austrii (1990-1991) oraz Kierownikiem Działu Kooperacji Przemysłowej z Zagranicą (1991-1992). Po prywatyzacji przedsiębiorstwa pracował jako Zastępca Dyrektora Działu Importu w POL-MOT Trading sp. z o.o. (1992-1993)  oraz w POL-MOT Electronics sp. z o.o. jako Członek Zarządu (1994-1996). W latach 1996-1997 był Zastępcą Dyrektora Rozwoju w spółce POL-MOT Holding S.A., a następnie Członkiem Zarządu (1997-2002).  W latach 2002-2003 pełnił  funkcję Prezesa Zarządu spółki ITFuture Polska sp. z o.o., natomiast od 1996 roku pełni  funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki TIMEX S. A. Po wyjeździe za granicę (2002-2005), we własnej firmie (BDC Polska Wojciech Zachorowski)  kontynuował współpracę z Grupą POL-MOT Holding jako zewnętrzny konsultant, biorąc udział również w kolejnych latach w projektach związanych z dystrybucją samochodów, siecią sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych oraz planami przejęć spółek. W ostatnim okresie uczestniczył w realizacji budowy sieci sprzedaży i serwisu samochodów pick-up marki Grand Tiger, produkowanych przez spółkę POL-MOT Warfama S.A.