EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Pol-Mot Warfama S.A.

Zarząd Emitenta (POL-MOT Warfama S.A.) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, uchwałą nr 320/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. powołała, w ramach struktury Rady Nadzorczej Komitet Audytu.

 

Skład osobowy powołanego Komitetu Audytu spełnia wymogi przewidziane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009.77.649).

 

W skład Komitetu Audytu powołani zostali:

 

1. Paweł Gilewski – Przewodniczący Komitetu

2. Michał Szwonder – Członek Komitetu,

3. Ryszard Mrozek – Członek Komitetu.