EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Powołanie członka Rady Nadzorczej POL – MOT Warfama S.A.

 

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 20/2011, w której powołało z dniem 1 sierpnia 2011r. Pana Zbigniewa Nitę na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys zawodowy nowo powołanego członka Rady Nadzorczej POL – MOT Warfama S.A. – Pana Zbigniewa Nity.

Pan Zbigniew Nita posiada wykształcenie wyższe, w latach 1967 – 1973 studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Warszawie, którą ukończył zdobywając tytuł magistra inżyniera mechanika. W roku 1985 uzyskał tytuł doktora z zakresu mechaniki.

Przebieg pracy zawodowej:

1973 – 1974 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – asystent stażysta

1974 – 1976  Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – asystent

1976 – 1983 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – st. asystent

1983 – 1991 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej – adiunkt

1991 – nadal  Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Konstrukcji– adiunkt

1991 – 2008 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Konstrukcji –v-ce dyrektor ds. dydaktycznych

2008 – nadal Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii –v-ce dyrektor ds. dydaktycznych

04.1997 – 12.1997 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

09.2002 – 02.2007 Bumar Sp. z o.o. v-ce Prezes Zarządu
 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Zbigniew Nita sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

2004 – 2006 Członek Rady Nadzorczej PHS S.A.; MITAL STEEL POLAND S.A.

2005 – 2007 Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej CNPEP RADWAR S.A.